ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 THÔNG BÁO

Kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên cao học

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

 Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thông báo kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên cao học,

1. Ngày thi: 28/10/2018

2. Thang điểm đánh giá

Học viên đạt yêu cầu chuẩn ngoại ngữ đầu ra môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết khi kết quả thi đạt tối thiểu 200/400 điểm.

3. Kết quả thi: 

Kết quả thi anh văn 2 kỹ năng Nói – Viết ngày 28-10-2018 Trường ĐH KHTN

Kết quả thi anh văn 2 kỹ năng Nói – Viết ngày 28-10-2018 Trường ĐH CNTT

4. Danh sách học viên đạt trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói- ViếtXem file đính kèm

5. Phúc tra kết quả thi

  • Học viên nộp đơn phúc tra tại Trung tâm Ngoại ngữ, trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 22/11/2018. Sau thời hạn này, mọi khiếu nại về kết quả thi sẽ không được giải quyết với bất cứ lý do gì.
  • Lệ phí phúc khảo: 50.000đ/ 1 kỹ năng.
  • Mẫu đơn phúc tra: Xem file đính kèm
 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

 (Đã ký)

 Đặng Thị Phương Thảo