THƯ MỜI

Kính gửi Quý Thầy Cô, Ban chủ nhiệm các Khoa, các Anh/Chị Nghiên cứu sinh và Học viên cao học.
Thay mặt Ban tổ chức, Phòng Đào tạo Sau Đại học xin trân trọng gửi đến Quý Thầy cô, các Anh/Chị Nghiên cứu sinh và Học viên cao học Thư của Hiệu trưởng mời tham dự Hội nghị Khoa học lần XI, Trường ĐH KHTN năm 2018.
Rất mong sự tham dự của Quý Thầy Cô, các Anh/Chị Nghiên cứu sinh và Học viên cao học.
Trân trọng