THÔNG BÁO

Môn Chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản của lớp cao học ngành Hóa sinh khóa 2017 nghỉ học ngày 19/10/2018.

Tuần sau học lại bình thường.