THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông báo từ Phòng Khoa học Công nghệ về việc tham gia “Giải thưởng Công trình NCKH xuất sắc cho Sinh viên, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2018.

Nội dung chi tiết vui lòng xem  tại link đính kèm.

Trân trọng