THÔNG BÁO

lịch học môn Thăm dò địa từ – cao học Vật lý địa cầu khóa 27/2017

 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học môn Thăm dò địa từ của lớp cao học ngành Vật lý địa cầu khóa 27/2017 như sau:

  • Lịch học trong tuần: 14g thứ Bảy
  • Phòng học: Phòng Bộ môn Vật lý địa cầu
  • Ngày bắt đầu: 13/10/2018
  • Số tiết: 45