THÔNG BÁO

LỊCH HỌC MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – môn chung các ngành thuộc Khoa Vật lý – VLKT (học phần hè, khóa 2017) như sau:

Lịch học trong tuần: 08g00-10g15

Phòng học : C23

Ngày bắt đầu: 05/10/2018