THÔNG BÁO

V/v không mở một số môn cao học trong nhóm học phần 2 khóa 27

 

Theo quy chế đào tạo sau đại học, các môn học sau đây không mở trong nhóm học phần 4 của khóa 27 do số lượng học viên đăng ký quá ít:

STT

Tên môn Ngành

Số HV đăng ký

1

Cơ học chất lỏng Toán ứng dụng

6

2

Thăm dò địa từ

Vật lý địa cầu

2