THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Quý anh chị học viên cao học, nghiên cứu sinh Khóa 2017 thời khóa biểu HP4 (file đính kèm)

Thời khóa biểu HP 4 khóa 2017 (Cập nhật ngày 14/9/2018)

Trân trọng thông báo.