THÔNG BÁO

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI CUỐI KỲ MÔN TRIẾT SAU ĐẠI HỌC

(Chương trình không chuyên dành cho HV SĐH khối Khoa học Tự nhiên)

Khóa học từ ngày: 30/7/2018 – 07/9/2018

Ngày thi cuối kỳ: 18g00, ngày 14/9/2018

Học viên có mặt tại phòng thi lúc 17g45

Học viên đi đúng phòng thi phân bố như sau:

  • Phòng B11A : học viên có số báo danh từ T 001 đến T 058
  • Phòng I.23 : học viên có số báo danh từ T 059 đến T 136
  • Phòng F.203 : học viên có số báo danh từ T 137 đến T 176
  • Phòng Giảng đường 1 : học viên có số báo danh từ T 177 đến T 327

Học viên vắng thi bài giữa kỳ không xin phép, sẽ không được dự thi cuối kỳ và nộp bài khóa luận. (danh sách thi này chưa cập nhật các trường hợp tự ý vắng thi giữa kỳ)

1. Nộp bài khóa luận: Học viên nộp bài khóa luận trong 2 ngày 27 và 28/9/2018 tại phòng ĐT Sau đại học (trong giờ hành chánh)

2. Nộp hình làm chứng chỉ môn Triết: Học viên 1 ảnh 3*4 trong 2 ngày 27 và 28/9/2018 tại phòng ĐT Sau đại học (trong giờ hành chánh) để làm chứng chỉ môn Triết.

Xem danh sách và số báo danh (đính kèm thông báo)

Trân trọng

Danh sách thi cuối kỳ môn Triết