PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập môn Quản lý môi trường (môn Cơ sở dự thi vào cao học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường) sẽ nghỉ học một buổi tối thứ Hai, ngày 20/8/2018.

Lý do: giảng viên bận công tác đột xuất.

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.