THÔNG BÁO

Danh sách học viên thi giữa kỳ môn Triết (tháng 08-2018)

(Chương trình không chuyên dành cho HV SĐH)

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Lịch thi giữa kỳ môn Triết chương trình không chuyên dành cho học viên sau đại học như sau:

Khóa học từ ngày: 30/7/2018 – 07/9/2018

Thời gian thi: 19g15, ngày 20/8/2018

Phòng thi: Giảng đường 1

Lưu ý:

– Học viên có mặt tại Giảng đường 1 trước 19g00 ngày 20/8/2018

– Học viên ghi vào ô số báo danh của giấy thi số SBD trong danh sách này.

Danh sách thi môn Triết giữa kỳ 08-2018

Trân trọng