THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

Lớp Triết học dành cho học viên sau đại học – khóa tháng 8/2018 sẽ nghỉ học 2 buổi:

– Thứ Sáu, ngày 03/8/2018

– Thứ Sáu, ngày 10/8/2018

Lý do: Giảng viên đi công tác.

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp.