Hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn các quy định của Quỹ Nafosted tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Thực hiện kế hoạch công tác 2018, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn các quy định của Quỹ tại TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự tại link: https://goo.gl/forms/8m25Z53KusZQB4bF2

Thời gian:     8h30 – 12h00 ngày 10 tháng 8 năm 2018

Địa điểm:    Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Số 227, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Chương trình Hội nghị:

Thời gian Nội dung
08:30 – 08:40 Khai mạc Hội nghị
08:40 – 09:00 Thông tin chung về hoạt động của Quỹ. Thông tin về các chương trình tài trợ/hỗ trợ. Một số kết quả hoạt động của Quỹ giai đoạn 2008 – 2017
09:00 – 09:15 Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ đăng ký tài trợ và triển khai chương trình Nghiên cứu cơ bản
09:15 – 09:30 Giới thiệu Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia uy tín lĩnh vực KHXH&NV ban hành năm 2017
(Theo Quyết định số 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 8/11/2017)
09:30 – 09:45 Giới thiệu chương trình tài trợ nhiệm vụ KH&CN tiềm năng
(Theo Thông tư 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014)
09:45 – 10:00 Nghỉ giải lao
10:00 – 11:30 Trao đổi, thảo luận
11:30 Bế mạc Hội nghị

 

Trân trọng.