Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên cao học và nghiên cứu sinh về việc đăng ký tham dự buổi seminar với chủ đề “Beyond the conventional information in images” như sau:

– Đối tượng: cán bộ, giảng viên, học viên sau đại học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

– Thời gian: 9h30 ngày 26/7/2018 (thứ Năm)

– Địa điểm: Phòng F109

– Báo cáo viên: TS.BS. Đoàn Xuân Quang Minh.

Thông tin báo cáo viên và nội dung

Các học viên cao học, nghiên cứu sinh quan tâm vui lòng đăng ký trực tuyến tại đây