Phương pháp số toán và mô hình trong khoa học trái đất – VLĐC K27