Tên môn học Ngành Giờ học Phòng Ngày bắt đầu
Quang phổ ứng dụng Quang học 13g30 thứ 7 E205 21/07/2018
Quang tử học nâng cao Quang học 8g thứ 7 E205 21/07/2018
Kỹ thuật chân không và màng mỏng Vật lý VT&ĐT (hướng Ứng dụng) 13g30 thứ 7 Bộ môn
VL Ứng dụng
25/08/2018
Vật lý tinh thể Vật lý VT&ĐT (hướng Ứng dụng) 8g thứ 7 Bộ môn
VL Ứng dụng
25/08/2018
Phương pháp nghiên cứu khoa học Quang học, Vật lý VT&ĐT, Vật lý hạt nhân, Hải dương học, Khí tượng khí hậu học Thông báo sau