THÔNG BÁO

v/v Đăng ký môn học bổ sung học kỳ 4 chương trình cao học khóa 25/2015

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường khóa 25/2015 mở các môn học học phần 5 dành cho phương thức không thực hiện luận văn như sau:

STT Tên môn học Số tín chỉ CBGD Ngành Ngày học Phòng học
1 Tài nguyên nước và sử dụng hợp lý 3 TS. Bùi Việt Hưng

PGS.TS Vũ Văn Nghị

Quản lý tài nguyên và môi trường Thứ 2 (18g00)

(Bắt đầu ngày 09/01/2017)

F 204
2 Quản lý tổng hợp đới bờ 3 PGS.TS Hà Quang Hải Thứ 7 (17g00)

(Bắt đầu ngày 07/01/2017)

F204
3 Các phương pháp phân tích môi trường 3 TS. Lê Tự Thành Thứ 3 (18g00)

(Bắt đầu ngày 10/01/2017)

F204

 

Thời gian đăng ký: từ ngày 04/01/2017 đến 06/01/2017.

Mức thu dự kiến: 390.000đ/tín chỉ

Mẫu phiếu đăng ký môn học

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.