Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển tiếp thông báo về Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước từ Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech. Nội dung như sau:

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation), Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Vingroup Big Data Institute) thông báo Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước nhằm hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc y dược.

Học viên cao học, nghiên cứu sinh đăng ký tham gia học bổng hỗ trợ học tập bằng hình thức trực tuyến và nộp những giấy tờ cần thiết sau:

a) Đơn đăng ký tham gia nhận học bổng (Mẫu VINIF-TNT-DDK);

b) Lý lịch khoa học (Mẫu VINIF-TNT-LLKH);

c) Bản sao bằng, bảng điểm đại học (đối với học bổng thạc sĩ) hoặc bản sao bằng, bảng điểm sau đại học (đối với học bổng tiến sĩ);

d) Thuyết minh mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch học tập, nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được (Mẫu VINIF-TNT-TMTN);

đ) Một (01) thư giới thiệu từ các nhà khoa học có uy tín đối với học bổng thạc sĩ hoặc hai (02) thư giới thiệu đối với học bổng tiến sĩ (Mẫu VINIF-TNT-TGT);

e) Xác nhận trúng tuyển cao học hoặc nghiên cứu sinh trong nước (nếu có).

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 23/03/2019 đến 15/07/2019 qua email info@vinif.org và qua dịch vụ chuyển phát hồ sơ đến địa chỉ: Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, Tầng 5, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem tại các tài liệu, các biểu mẫu đính kèm và cổng thông tin của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF): www.vinif.org./.

Các biểu mẫu đính kèm:

1. Thông báo học bổng Ths Ts trong nước 2019.03.22

2. VINIF-TNT-DDK

3. VINIF-TNT-LLKH

4. VINIF-TNT-TMTN

5. VINIF-TNT-TGT

Trân trọng.