CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CƠ SỞ TOÁN CHO TIN HỌC

Video giới thiệu tóm tắt chương trình

Mục tiêu đào tạo

 • Trang bị cho học viên một nền tảng lý thuyết vững chắc về toán, cơ bản và nâng cao, có trình độ cao về thực hành, để đi sâu vào nghiên cứu ứng dụng các phương pháp toán học trong khoa học máy tính và công nghệ thông tin, bao gồm nhiều lĩnh vực như các nguyên lý và công nghệ lập trình, đồ họa và xử lý ảnh, công nghệ tri thức, công nghệ phần mềm, lý thuyết mã hóa, lý thuyết về bảo mật thông tin, lý thuyết về cơ sở dữ liệu, mô hình hóa và mô phỏng, tính toán song song và phân tán, tính toán symbolic, đại số máy tính, hình học tính toán.
 • Các học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo sẽ có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng Toán – Tin học ở nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học kỹ thuật, kinh tế, Văn hóa xã hội, giáo dục.

Thế mạnh của chương trình

Với mục tiêu đào tạo được nêu trên, học viên theo học chương trình sau đại học sẽ được trang bị:

 • Kiến thức toán cơ sở (đại số tuyến tính nâng cao, giải tích hàm nâng cao),
 • Các môn chuyên môn (Đại số máy tính, Automat và ứng dụng, logic và ứng dụng trong Tin học, Cơ sở toán học cho thuật toán, Mô hình hóa và các biểu diễn),
 • Một số môn lựa chọn theo chuyên ngành để làm luận án thạc sĩ (Mô hình tính toán song song, Lập trình logic và lập trình hàm, Hình học và thị giác máy tính, Cơ sở toán học về ảnh số, xử lý ảnh và thị giác máy tính, Các thuật toán tính toán đại số, Lý thuyết về cơ sở dữ liệu, Mạng Neural và thuật giải di truyền, Giải tích số (hay phương pháp tính), Lập trình tính toán nâng cao, Bảo mật thông tin, Lý thuyết tối ưu, Lý thuyết về bài toán lập lịch, lý thuyết mã, Hình học tính toán, v.v… ).
 • Chương trình đào tạo không chỉ định hướng vào các cơ sở toán học cho Tin học mà còn hướng tới các ứng dụng thực tiễn của Tin học (hay Công nghệ thông tin) với hàm lượng chất xám cao, ứng dụng công cụ Tin học trong nghiên cứu và phát triển Toán học.
 • Để hoàn thành các đề tài luận án thạc sĩ, học viên phải nắm vững cơ sở lý thuyết toán học cho Tin học cũng như các công cụ Tin học cho Toán học, nhằm giải quyết những vấn đề nghiên cứu về cơ sở lý thuyết cũng như ứng dụng của Toán – Tin học.
 • Các học phần tự chọn sẽ được nhóm thành từng nhóm theo các hướng: Nhận dạng, Xử lý ảnh, Bảo mật thông tin, Tính toán hình thức, Máy học.     

Lợi ích của học viên khi tham gia chương trình đào tạo

 • Có được những kiến thức chuyên môn sâu trong lĩnh vực Toán – Tin học.
 • Làm quen và sử dụng thành thạo các chương trình, phần mềm và thuật toán xử lý hiện đại.
 • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các dữ liệu và thông tin liên quan về Toán – Tin học, từ đó đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học.
 • Có kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực Toán – Tin học.

Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công việc đòi hỏi chuyên môn và kỹ năng bậc cao như:

 • Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các trường đại học và cao đẳng, giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, các viện nghiên cứu, các cơ quan ban ngành liên quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Làm việc tại các viện, các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học về lĩnh vực toán – tin, công nghệ thông tin.
 • Làm việc các công ty phần mềm với tư cách là người phân tích hoặc lập trình.
 • Làm việc tại các công ty kinh doanh, xí nghiệp sản xuất để thiết kế, xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin.

Sơ nét về chương trình đào tạo

Sơ nét về chương trình đào tạo

Cấu trúc chương trình đào tạo bao gồm:

 • Kiến thức chung
  • Triết học
  • Ngoại ngữ
 • Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
 • Luận văn tốt nghiệp

Một số môn lý thuyết có thể bao gồm cả phần bài tập thực tế, bài tập nhóm hoặc thực nghiệm đi kèm để học viên có thể áp dụng và liên hệ với lý thuyết.

Một số môn được đánh giá cuối kỳ bằng seminar nhằm giúp học viên trang bị kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo.

Thông tin tuyển sinh cao học

 • Tên chuyên ngành: Cơ sở toán cho tin học
 • Mã ngành: 8460110.

Đối tượng người học:

 • Sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành đúng và phù hợp, bao gồm các ngành: Toán; Sư phạm Toán; Toán – Tin, Tin học, Sư phạm Tin, CNTT, Cơ học; Tin học quản lý, Toán ứng dụng

Thời gian thi tuyển (hằng năm): tháng 5 và tháng 10

Thời gian nộp hồ sơ (hằng năm): tháng 3 và tháng 8

Chỉ tiêu tuyển sinh (hằng năm): dự kiến 10 học viên.

Các môn thi tuyển

 • Ngoại ngữ

Địa điểm đào tạo: Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Thời gian đào tạo: 1 – 2 năm

Xem chi tiết tại Thông báo xét tuyển trình độ Thạc sĩ năm 2024 – đợt 1

Tham khảo