Điểm thi môn Thực tập sinh hoá chuyên ngành – Hoá sinh K32 BTKT