ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 739 /TB-KHTN TPHCM, ngày 25 tháng 6 năm 2024

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2024 – ĐỢT 1

 

 • Căn cứ kết quả phỏng vấn, trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển nghiên cứu sinh
 • Căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2024 – đợt 1 như sau:

1. Tiêu chí xét tuyển:

  • Điểm phỏng vấn ≥ 7.0 điểm (thang điểm 10)
  • Điểm ngoại ngữ: Đạt yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định trong thông báo tuyển sinh.

2. Kết quả điểm xét tuyển: tra cứu tại link: https://sdh.hcmus.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-ncs/

Ứng viên đến trường nhận phiếu báo điểm từ ngày 02 – 09/07/2024 (giờ hành chính).

3. Giấy triệu tập nhập học: Nghiên cứu sinh (NCS) đã trúng tuyển đến Phòng ĐT Sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển từ ngày 02 – 09/07/2024  (giờ hành chính).

4. Đăng ký nhập học: Nghiên cứu sinh trúng tuyển đăng ký nhập học theo 2 hình thức:

a. Trực tuyến (online): Nghiên cứu sinh đăng ký nhập học trực tuyến tại link: https://forms.gle/XmbMa9zJccERMrG78 từ ngày 02/07/2024 đến ngày 09/07/2024.

b. Trực tiếp: sau khi đăng ký trực tuyến (online), nghiên cứu sinh nộp đơn đăng ký nhập học bản in (mẫu) trực tiếp tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày 02/07/2024 đến ngày 09/07/2024 (giờ hành chính).

5. Nghiên cứu sinh ngành Khoa học vật liệu (chương trình LKĐT với Viện Công nghệ Nano):

a. Nghiên cứu sinh đăng ký nhập học trực tuyến (online) và trực tiếp theo hướng dẫn tại Mục 4 thông báo này,

b. Liên hệ Viện Công nghệ Nano, ĐHQG-HCM để biết thông tin kế hoạch học tập và mức thu học phí.

c. Đóng học phí theo hướng dẫn của Viện Công nghệ Nano, không đóng học phí theo hướng dẫn tại Mục 6 thông báo này.

d. Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: Viện Công nghệ Nano, ĐHQG-HCM, Khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức
 • Email: ddctin@vnuhcm.edu.vn
 • Điện thoại: 0909547912

 

6. Học phí năm thứ 1:

6.1 Mức thu học phí:

Stt Khối ngành Các ngành đào tạo

Mức thu

(đ/năm)

1 IV – Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; Vật lý chất rắn; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu
– Vật lý vô tuyến và điện tử.
– Hóa hữu cơ; Hóa phân tích; Hóa lý thuyết và hóa lý.
– Sinh lý thực vật; Sinh lý học người và động vật; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Công nghệ sinh học.
– Địa chất học.
– Môi trường đất và nước; Khoa học vật liệu (KHTN)
64.125.000
2 V – Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo.
– Đại số và lý thuyết số; Toán giải tích; Toán ứng dụng; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Cơ sở toán cho tin học.
– Vật lý kỹ thuật.
69.375.000
3 VII Quản lý tài nguyên và môi trường. 63.375.000

 

6.2 Thời gian đóng học phí: Nghiên cứu sinh đóng học phí năm thứ 1 trong 2 đợt

 • Đợt 1: ngày 05/08/2024 đến ngày 16/08/2024, mức đóng: 50% học phí năm thứ 1
 • Đợt 2: tháng 06/2025, mức đóng: 50% học phí năm thứ 1

6.3 Hình thức đóng học phí: theo 1 trong các hình thức sau:

a) Ngân hàng Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam)

 • Đóng học phí trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch ngân hàng Agribank.
 • Đóng trực tuyến qua Internet, E-Mobile Banking của Ngân hàng Agribank theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn)
 • Khi đóng học phí NCS cung cấp cho nhân viên ngân hàng: mã số NCS và tên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
 • Khi cần thiết vui lòng liên hệ điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ từ Ngân hàng Agribank hướng dẫn đóng học phí.
 • NCS cần lưu giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí khi cần thiết.

b) Ứng dụng Viettel Money

 • NCS đóng học phí trên App “Viettel Money” còn gọi là hệ sinh thái tài chính số. App Viettel Money cài đặt được tất cả các nhà mạng viễn thông, liên kết với hầu hết các ngân hàng trên toàn quốc, chi tiết hướng dẫn thanh toán tại: https://viettelmoney.vn/.
 • Khi cần thiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0979.587.739 (anh Minh) hoặc số tổng đài 18009000 (miễn phí) để được hỗ trợ từ Viettel Money hướng dẫn đóng học phí.

c) Cổng kết nối thanh toán của VNPAY:

– NCS đăng nhập vào website: https://hocphi.hcmus.edu.vn, gõ mã NCS để đăng nhập và thanh toán.

– VNPAY kết nối với 40 ngân hàng tại Việt Nam, khi thanh toán xong sẽ tự cập nhật học phí đã đóng của NCS trực tiếp trên hệ thống thu học phí của nhà trường. Phí giao dịch (do người sử dụng kênh thanh toán trả) như sau:

 • Thẻ nội địa/tài khoản ngân hàng/ví điện tử: 5.500 VNĐ/giao dịch
 • Thẻ quốc tế BIN trong nước: 1,6%/giao dịch

Lưu ý:

 • Hóa đơn điện tử sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH KHTN gửi qua địa chỉ email của NCS ngay sau khi học viên đóng học phí. Trường hợp NCS không nhận được hóa đơn tử gửi qua email vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính để được hỗ trợ.
 • Nhà trường s không hoàn tr hc phí đi vi nhng khon thu đã xut hóa đơn
 • NCS là cán bộ của Trường ĐH KHTN để được xét miễn giảm học phí thì liên hệ phòng Tổ chức Hành chính.

7. Quyết định công nhận NCS

 • Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường ra quyết định công nhận nghiên cứu sinh.
 • Ứng viên đã đăng ký nhập học theo hướng dẫn tại mục 4 và đóng học phí theo hướng dẫn tại Mục 6 sẽ nhận quyết định vào ngày 22/08/2024 tại Phòng Đào tạo Sau đại học (Ứng viên nhận trực tiếp, không nhận thay và Nhà trường không gửi bưu điện)
 • Các trường hợp không đăng ký nhập học và không đóng học phí đúng thời hạn quy định nêu trên xem như tự ý hủy kết quả trúng tuyển nghiên cứu sinh./.

 

Nơi nhận:
– Website: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Lưu VT; Lưu hồ sơ TS SĐH

HIỆU TRƯỞNG

  (Đã ký)

Trần Lê Quan