TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: TRƯƠNG ĐẶNG HOÀI THU

Tên đề tài: Khảo sát quá trình ion hóa kép không liên tiếp của nguyên tử khí hiếm dưới tác dụng của trường điện xung laser

Ngành:Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Mã số ngành:9440103

Thời gian bảo vệ: 9g30, ngày 29/06/2024

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự