ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 831 /TB-KHTN

TPHCM, ngày 21 tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2023 – ĐỢT 2

NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU

         

Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM và Viện Công nghệ Nano, ĐHQG-HCM

(Địa chỉ website: https://sdh.hcmus.edu.vn; www.hcmlnt.edu.vn)

 

1. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN: 02 chỉ tiêu

2. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN:

Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau:

2.1. Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau:

 • Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành dự tuyển trình độ tiến sĩ (phụ lục 1).
 • Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10) ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành dự tuyển trình độ tiến sĩ (phụ lục 1).
 • Trường hợp người tốt nghiệp thạc sĩ, đại học ngành phù hợp với ngành dự tuyển thì phải được xét môn học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.

Ghi chú: Người có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có bảng công chứng tiếng Việt văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm tiếng Việt kèm văn bản xác minh của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT về văn bằng tốt nghiệp nước ngoài khi nộp hồ sơ dự thi.

2.2. Năng lực nghiên cứu

 • Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu (minh chứng bằng bảng điểm thạc sĩ có ghi phương thức đào tạo);
 • Hoặc có tối thiếu 01 bài báo, báo cáo khoa học đã công bố (minh chứng bằng bản sao bài báo, báo cáo khoa học đã công bố);
 • Hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các Cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ (minh chứng bằng giấy xác nhận thâm niên công tác của cơ quan).

2.3. Giảng viên hướng dẫn (GVHD):

 • Mỗi Ứng viên có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó có ít nhất 01 người hướng dẫn là giảng viên cơ hữu của Trường ĐH KHTN, Viện Công nghệ Nano hoặc các Đơn vị thành viên của ĐHQG-HCM.
 • Người hướng dẫn thỏa tiêu chí quy định tại Phụ lục 2a và có tên trong danh sách tại phụ lục 2b. Trường hợp GVHD chưa có tên tại phụ lục 2b, Ứng viên hoặc GVHD liên hệ Viện Công nghệ Nano, ĐHQG-HCM qua email: ddctin@vnuhcm.edu.vn để cập nhật thông tin người hướng dẫn.

2.4. Về năng lực ngoại ngữ:

Ứng viên đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đầu vào như quy định tại phụ lục 3 thông báo này.

2.5. Bài luận về hướng nghiên cứu: (báo cáo phỏng vấn)

 • Bài luận được viết và báo cáo bằng tiếng Việt và theo hướng dẫn tại phụ lục 4a; 4b
 • Người dự tuyển có nguyện vọng đăng ký viết luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh (báo cáo bằng tiếng Việt) thì phải làm thủ tục đăng ký với CSĐT chậm nhất là trước khi báo cáo tiểu luận tổng quan và phải được CSĐT chấp thuận.

2.6. Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các Viện có cùng ngành với người dự tuyển (nếu GVCH giới thiệu thì chỉ được tối đa 1 thư từ GVHD).

2.7. Thâm niên công tác: không bắt buộc.

2.8. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

2.9. Có đủ sức khỏe để học tập.

2.10. Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn qui định

3. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN:

3.1. Năng lực ngoại ngữ: Người dự tuyển đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đầu vào như quy định tại phụ lục 3 thông báo này.

3.2. Phỏng vấn xét tuyển:

 • Tiểu ban chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, …. xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ.
 • Điểm trung bình chung của tất cả thành viên Tiểu ban chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên.

3.3. Năng lực nghiên cứu: đạt yêu cầu về năng lực nghiên cứu như quy định tại mục 2.2 thông báo này.

3.4. Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh:

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách ứng viên trúng tuyển căn cứ theo kết quả đánh giá của tiểu ban chuyên môn, năng lực ngoại ngữ và chỉ tiêu xét tuyển năm 2023.

4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

Ứng viên liên hệ đăng ký hồ sơ dự thi tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên hoặc Viện Công nghệ Nano từ ngày thông báo đến ngày 29/09/2023. Ngoài hồ sơ do Phòng ĐT SĐH cung cấp, ứng viên cần chuẩn bị thêm các hồ sơ sau:

 • 01 bản sao bằng TNĐH (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 01 bản sao bảng điểm TNĐH (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 01 bản sao bằng TN thạc sĩ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 01 bản sao bảng điểm TN thạc sĩ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 02 tấm ảnh 3*4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh)
 • 01 bản sao văn bằng ngoại ngữ (có sao y, còn trong thời hạn 12 tháng) hoặc 01 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không sao y)
 • 01 Sơ yếu lý lịch bản thân có xác nhận của địa phương (mẫu 1 hoặc mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm)
 • 01 Giấy khám sức khỏe (tại phòng khám đa khoa quận, huyện còn thời hạn 12 tháng)

5. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

 • Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển (có thể nhờ người thân nộp thay) tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH Khoa học tự nhiên từ ngày thông báo đến 16g00, ngày 29/09/2023.
 • Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.
 • Đối với ứng viên chưa có bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc bằng tốt nghiệp đại học thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay văn bằng tốt nghiệp khi nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp này ứng viên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ văn bằng tốt nghiệp trước ngày 30/11/2023, sau thời hạn này các ứng viên không nộp bản sao bằng tốt nghiệp sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

6. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):

 • Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ người dự tuyển
 • Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ người dự tuyển

7. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN:

7.1. Thời gian phỏng vấn xét tuyển

 • 01 buổi trong thời gian từ ngày 21/10/2023 – 28/10/2023
 • Lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo sau ngày 09/10/2023 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn/

7.2. Địa điểm phỏng vấn: Trường ĐH Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP. HCM

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN: dự kiến công bố sau ngày 20/11/2023 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn

8. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Phụ lục 5)

9. HỌC PHÍ: mức thu học phí theo quy định của Viện Công nghệ Nano, ĐHQG-HCM. Dự kiến mức thu học phí:

 • Năm 1: 20.000.000 đ/năm/NCS
 • Năm 2: 22.000.000 đ/năm/NCS
 • Năm 3: 24.000.000 đ/năm/NCS

10. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ:

Người dự tuyển chưa đáp ứng được các qui định về điều kiện dự tuyển có thể nộp hồ sơ đăng ký học dự bị tiến sĩ. Các môn học và bài báo khoa học trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được bảo lưu tối đa 24 tháng.

Chương trình học dự bị tiến sĩ xem chi tiết tại trang website: https://sdh.hcmus.edu.vn/

Thông báo đính kèm

Nơi nhận:
– Các cơ quan, Trường, Viện ,..
– Website: https://sdh.hcmus.edu.vn
– ĐHQG-HCM (để báo cáo)
– Viện CN Nano
– Lưu: VT; hồ sơ TS SĐH
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Trần Lê Quan