TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN HOÀNG TÙNG

Tên đề tài: Elastic scattering at low-energy within the microscopic nuclear structure models (mô tả tán xạ đàn hồi ở năng lượng thấp sử dụng các mẫu vi mô cấu trúc hạt nhân)

Ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân                 ; Mã số ngành:  62440501

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 03/06/2023

Địa điểm: Phòng F 102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự