TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: LÊ VĂN TRÌNH

Tên đề tài: Nghiên cứu vai trò của sự tự thực bào đối với sự hoạt hóa tế bào hình sao trong quá trình tiến triển bệnh xơ gan

Ngành: Công nghệ sinh học                   ; Mã số ngành:  9420201

Thời gian bảo vệ:  14g00, ngày 22/05/2023

Địa điểm: Phòng F 102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM