Lớp ôn tập tuyển sinh sau đại học môn Vật lý cơ sở sẽ chuyển sang học tại Phòng B11b, bắt đầu từ ngày 09/4/2023.