TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: TRẦN THIỆN PHONG

Tên đề tài: Đánh giá hiện trạng và xây dựng các giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường đất trong hoạt động nghĩa trang và nghĩa địa tại Thành phố Hồ chí Minh

Ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường                      ; Mã số ngành:  62850101

Thời gian bảo vệ:  8g30, ngày 30/03/2023

Địa điểm: Phòng F 102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự