TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG

Tên đề tài: Một số bài toán không chỉnh với dữ liệu nhiễu ngẫu nhiên

Ngành: Toán giải tích                      ; Mã số ngành:  9460102

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 11/03/2023

Địa điểm: Phòng F 102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự