Quyết định 1978/QĐ-HĐTS ngày 09/11/2022 về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 đợt 2