Thời khoá biểu các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 2, cập nhật ngày 16/8/2022 (Xem file đính kèm)