TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Tên đề tài: Tính đa tách biến của bài toán MICZ-Kepler chín chiều dưới góc nhìn giải tích và đại số

Họ và tên NCS: LÊ ĐẠI NAM

Ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán                  ; Mã số ngành:  62440103

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 28/05/2022

Hình thức bảo vệ luận án: Trực tuyến

Trân trọng kính mời Ông/ Bà quan tâm tham dự.