Quyết định 556/QĐ-KHTN ngày 15/4/2022 về việc xét công nhận trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học dành cho học viên cao học khóa năm 2021

Quyết định 581/QĐ-KHTN ngày 20/4/2022 về việc xét công nhận trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học dành cho học viên cao học khóa năm 2021 – bổ sung

Danh sách đính kèm các quyết định trên bao gồm các học viên có nộp chứng chỉ ngoại ngữ cùng với hồ sơ dự tuyển và học viên nộp bổ sung chứng chỉ tại thời điểm nhập học.