TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: VÕ ĐỨC THỊNH

Tên đề tài: Một số vi phân suy rộng và ứng dụng trong tối ưu không trơn

Ngành: Toán ứng dụng                ; Mã số ngành:  62460112

Thời gian bảo vệ:  10g00, ngày 08/05/2022

Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng F.102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự