TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: ĐẶNG HẢI LONG

Tên đề tài: Các kết quả dạng Farkas cho các hệ hàm vectơ và ứng dụng (Farkas-type Results for Vestor Systems and Applications)

Ngành: Toán ứng dụng                    ; Mã số ngành:  62460112

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 17/04/2022

Hình thức bảo vệ: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng F.102, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự