ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 08 tháng 10 năm 2021

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. 17C64003 NGÔ THỊ PHƯƠNG DUNG Vi sinh vật học Nghiên cứu quy trình nuôi vi tảo Haematococcus pluvialis giàu astaxanthin trên mô hình túi nuôi và bước đầu ứng dụng trong chăn nuôi 1217/QĐ-KHTN ngày 05/10/2021 13 giờ 30 29/10/2021
2. 17C64016 PHẠM THANH XUÂN Vi sinh vật học Phân lập, chọn lọc chủng vi khuẩn quang dưỡng có khả năng làm giảm mặn 1257/QĐ-KHTN ngày 11/10/2021 15 giờ 00 29/10/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/XAfLurGEMeQpJpcj7 từ ngày 22/10/2021 đến ngày 24/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.