TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Tên đề tài: Phân đoạn ảnh MRI não 3D tự động và trích xuất vùng xám, trắng và dịch não tủy để hỗ trợ chẩn đoán một số bệnh
Họ và tên NCS: TRẦN ANH TUẤN
Ngành: Cơ sở toán cho tin học ; Mã số ngành: 62460110
Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 24/10/2021
Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến
Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM trực tuyến (online)
– Nghiên cứu sinh: TRẦN ANH TUẤN
– Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1174/QĐ-KHTN, ngày 24/9/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
– Giảng viên hướng dẫn
Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK: https://forms.gle/y4EPLAJKcu3rqQtF8 từ ngày 17/10/2021 đến ngày 19/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.