ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 11 tháng 9 năm 2021

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV Ngày bảo vệ
1. 19C66010 NGUYỄN THÀNH LUÂN Di truyền học Xây dựng quy trình phát hiện biến thể gây bệnh trên cfDNA ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới 1136/QĐ-KHTN ngày 13/9/2021  8 giờ 00 30/9/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/pDhF5hpfrnjpS5yP9 từ ngày 23/9/2021 đến ngày 25/9/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.