TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Tên đề tài: Khảo sát một số bài toán biên cho phương trình sóng Kirchhoff-Carier-Love phi tuyến

Họ và tên NCS: VÕ THỊ TUYẾT MAI

Ngành: Toán giải tích                      ; Mã số ngành:  62460102

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 25/09/2021

Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến

Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT trực tuyến (online)

  • Nghiên cứu sinh: VÕ THỊ TUYẾT MAI
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1029/QĐ-KHTN, ngày 24/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn

Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng đăng ký tại LINK: https://forms.gle/B8NUkdx6vq7nzQhb6 từ ngày 18/09/2021 đến ngày 20/09/2021  để được cung cấp mật khẩu tham gia.