ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày  23 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 

Stt Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV Ngày bảo vệ
1. 16C51001 ĐẶNG THÁI ANH Hóa hữu cơ Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn 12 cao ethyl acetate của rễ cây thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) 1009/QĐ-KHTN ngày 20/8/2021 10 giờ 00 8/9/2021
2. 17C51020 DƯƠNG THỊ NGỌC TRÂM Hóa hữu cơ Khảo sát thành phần hóa học cao chloroform của cây an xoa (Helicteres hirsute Lour. 1010/QĐ-KHTN ngày 20/8/2021 8 giờ 30 8/9/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/2AKZ1cVF5jWsE9dTA  từ ngày 01/9/2021 đến ngày 03/9/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.