ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. NGUYỄN THỊ NGỌC THANH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Di truyền học – 62420121, với đề tài “Nghiên cứu xác định các SNP có liên quan nguy cơ ung thư vú ở người Việt Namvào lúc 13g45, ngày 04/06/2021,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM