ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

NCS. HUỲNH NGUYỄN PHONG THU, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Vật lý nguyên tử – 62440106, với đề tài “Nghiên cứu xác định một số ảnh hưởng đến nồng độ phóng xạ radon trong đấtvào lúc 9g00, ngày 05/06/2021,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM