THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ÔN TẬP CƠ BẢN, CƠ SỞ

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thời khóa biểu các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 – đợt 1 như sau:

1/ Thời khóa biểu các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 – đợt 1 (cập nhật ngày 30/3/2021)

2/ Lưu ý:

Học viên vui lòng thường xuyên theo dõi website https://sdh.hcmus.edu.vn/ để cập nhật các thông tin thay đổi phòng học (nếu có)