THÔNG BÁO

HỌC BỔNG TIẾN SĨ 2021/2022

VIỆN NGHIÊN CỨU GRAN SASSO (ITALIA)

Phòng Sau đại học chuyển tiếp thông tin học bổng Tiến sĩ từ Viện nghiên cứu Gran Sanso (Italia) theo link đính kèm:

https://www.gssi.it/communication/news-events/item/12364-new-call-for-phd-applications-2021-22-now-open

Ghi chú: Học bổng bao gồm: học phí, tiền lương hàng tháng, chỗ ở, tiền ăn.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ.

Mr. Nguyễn Thanh Phương – Đại học Tổng hợp L’Aquila, Italy

Email: phuong.nguyen@univaq.it

Trân trọng.