ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. LÊ VĂN ÚT, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Sinh lý thực vật – 62420112, với đề tài “Khảo sát sự tạo trái và hàm lượng bromelin trong trái dứa Ananas comosus (L.) Merr.vào lúc 8g30, ngày 20/01/2021,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM