ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

NCS. BÙI TRUNG THÀNH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Vật lý chất rắn – 62 44 07 01, với đề tài “Nghiên cứu tổng hợp các hạt nano từ tính – ứng dụng trong lĩnh vực y sinhvào lúc 9g00, ngày 05/9/2020,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM