Quyết định 532/QĐ-HĐTS ngày 15/6/2020 về việc không xét cộng điểm ưu tiên cho thí sinh thuộc diện chính sách trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2020 đợt 1