ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. NGUYỄN SĨ HOÀI VŨ, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Quang học – 62440109, với đề tài “Nghiên cứu tính ức chế ăn mòn cho thép trong môi trường giả lập xăng sinh học bằng hạt nano TiO2 kết hợp cao lá giangvào lúc 9g00, ngày 04/7/2020,  tại phòng F.203, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM