ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:  214 /TB-KHTN TPHCM, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

 THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020- đợt 1

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO:

 

Theo chỉ đạo của Đại học Quốc gia TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020- đợt 1 sẽ chuyển sang thi vào ngày 27 – 28/06/2020. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020- đợt 1 trong thông báo đã ban hành số 125/KHTN-SĐH, ngày 24/02/2020, như sau:

1. Thời gian phát và nhận hồ sơ: (giờ hành chính)

  • – Phát hồ sơ dự thi: liên hệ mua hồ sơ dự thi tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn văn Cừ, P4, Q5, HCM từ ngày thông báo đến 16g, ngày 29/5/2020
  • – Nộp hồ sơ dự thi: từ ngày 16/3/2020 đến 29/5/2020.

Lưu ý: Nếu thí sinh là sinh viên tốt nghiệp vào tháng 4, 5, 6/2020 sẽ nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học thay bản sao hợp lệ văn bằng tốt nghiệp đại học trong hồ sơ dự thi. Tuy nhiên thí sinh phải nộp bổ sung bản sao văn bằng TNĐH cho phòng ĐT Sau đại học trước ngày 15/7/2020, sau thời hạn này nếu thí sinh không nộp bổ sung bản sao văn bằng TNĐH sẽ bị hủy kết quả thi.

2. Nhận giấy báo dự thi:

Thí sinh nhận giấy báo dự thi tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày 16/6/2020 – 26/6/2020 (giờ hành chính) hoặc từ 6g30 – 7g00, ngày 27/6/2020.

Không gửi giấy báo thi qua bưu điện đến thí sinh.

3. Thời hạn nộp văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có):

Người dự thi nếu có văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh, thời hạn nộp như sau:

– Nộp cùng thời điểm nộp hồ sơ dư thi

– Hoặc nộp sau thời hạn nộp hồ sơ dự thi và trước 16g ngày 15/5/2020, được hoàn lại lệ phí thi ngoại ngữ.

– Hoặc nộp từ ngày 18/5/2020 đến 30/6/2020, được xét miễn thi ngoại ngữ nhưng không được hoàn lại lệ phí thi ngoại ngữ.

– Sau ngày 30/6/2020 nếu thí sinh không nộp văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ và không dự thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh thì sẽ bị hủy kết quả thi môn cơ bản và môn cơ sở.

4. Ngày thi tuyển sinh: 27/06/2020 28/06/2020. Lịch thi cụ thể các môn như sau

            Ngày thi Sáng Chiều
27/06/2020 Môn cơ bản Môn cơ sở
28/06/2020 Ngoại ngữ

5. Kết quả thi tuyển:

Dự kiến sau ngày 30/7/2020 tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn

6. Kế hoạch tổ chức ôn tập thi môn cơ bản, cơ sở:

Xem chi tiết tại link: https://sdh.hcmus.edu.vn/tuyen-sinh-cao-hoc/

7. Khai giảng khóa học: Thí sinh trúng tuyển kỳ thi năm 2020- đợt 1 bắt đầu nhập học vào tháng 12/2020.

8. Các thông tin khác trong thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ số 125/KHTN-SĐH, ngày 24/02/2020 không thay đổi

Thông tin liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học:

– Văn phòng: Phòng B8 (tầng trệt nhà B), 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

– Điện thoại: 028 38350097;

– Email: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn;

– Fanpage: http://www.facebook.com/ogs.hcmus

 

Nơi nhận

ĐHQG-HCM để báo cáo

– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …

https://sdh.hcmus.edu.vn

– Lưu VT; SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 Trần Lê Quan