ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 215 /TB-KHTN TPHCM, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2020- đợt 1

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO:

 

Theo chỉ đạo của Đại học Quốc gia TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020- đợt 1 sẽ chuyển sang tháng 06/2020. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2020- đợt 1 trong thông báo đã ban hành số 158/KHTN-SĐH, ngày 02/3/2020, như sau:

1. Thời gian phát và nhận hồ sơ: (giờ hành chính)

– Phát hồ sơ dự thi: liên hệ mua hồ sơ dự thi tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn văn Cừ, P4, Q5, HCM từ ngày thông báo đến 16g, ngày 29/5/2020

– Nộp hồ sơ dự thi: từ ngày 16/3/2020 đến 29/5/2020.

Lưu ý: Nếu Ứng viên là sinh viên tốt nghiệp vào tháng 4, 5, 6/2020 sẽ nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học thay bản sao hợp lệ văn bằng tốt nghiệp đại học trong hồ sơ dự thi. Tuy nhiên Ứng viên phải nộp bổ sung bản sao văn bằng TNĐH cho phòng ĐT Sau đại học trước ngày 15/7/2020, sau thời hạn này nếu Ứng viên không nộp bổ sung bản sao văn bằng TNĐH sẽ bị hủy kết quả thi.

Nếu Ứng viên là học viên cao học tốt nghiệp vào tháng 5, 6/2020 sẽ nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thạc sĩ thay bản sao hợp lệ văn bằng tốt nghiệp thạc sĩ trong hồ sơ dự thi. Tuy nhiên Ứng viên phải nộp bổ sung bản sao văn bằng TN thạc sĩ cho phòng ĐT Sau đại học trước ngày 15/7/2020, sau thời hạn này nếu Ứng viên không nộp bổ sung bản sao văn bằng TN thạc sĩ sẽ bị hủy kết quả thi

2. Nhận giấy báo dự thi:

Ứng viên nhận giấy báo dự thi tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày 16/6/2020 – 26/6/2020 (giờ hành chính) hoặc từ 6g30 – 7g00, ngày 27/6/2020.

Không gửi giấy báo thi qua bưu điện đến Ứng viên.

3. Lịch phỏng vấn xét tuyển:

Tùy theo ngành đăng ký dự tuyển, Ứng viên sẽ tham dự 1 buổi phỏng vấn chuyên môn trong thời gian từ ngày 27/06/2020 – 04/07/2020.

Ứng viên xem cụ thể ngày phỏng vấn trong giấy báo dự thi hoặc trên website: https://sdh.hcmus.edu.vn  sau ngày 16/6/2020

4. Kết quả xét tuyển:

Dự kiến sau ngày 30/7/2020 tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn

5. Khai giảng khóa học: Ứng viên trúng tuyển kỳ thi năm 2020- đợt 1 bắt đầu nhập học vào tháng 12/2020.

6. Các thông tin khác trong thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ số 158/KHTN-SĐH, ngày 02/3/2020 không thay đổi.

Thông tin liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học:

– Văn phòng: Phòng B8 (tầng trệt nhà B), 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

– Điện thoại: 028 38350097;

– Email: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn;

– Fanpage: http://www.facebook.com/ogs.hcmus

Nơi nhận

ĐHQG-HCM để báo cáo

– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …

https://sdh.hcmus.edu.vn

– Lưu VT; SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

  

Trần Lê Quan