ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. CAO HỒ THANH XUÂN, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán – 62 44 01 01, với đề tài “Phương pháp toán tử giải phương trình SchrÖdinger cho nguyên tử có một hoặc hai điện tử trong từ trườngvào lúc 9g30, ngày 19/3/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM